Работа Предлагаю работу / Help Needed

Men näme üçin online biznesi saýladym. Aýbölek Faberlic Turkmenistan Aşgabat online söwd


Просмотры: 130


Aýbölek Faberlic Türkmenistan
+99361704962

Gyz-gelinler, öýdeçi hanymlar, ýaş çagaly we dekreta çykan gelinler üçin Faberlikde online iş! Öýde telefonda işläp bolýan iş. Hem öýiň işlerini edip bilýäňiz, hem telefondan girip Faberlic de işläp pul gazanyp bilýäňiz. Wi-fi bilen telefonyňyz bar bolsa wagt ýitirmän habarlaşyň we sizem Faberlic bilen gazanmaga başlaň

Işimiz internetde online söwda görnüşinde başlap, her eden söwda eden harydyňdan 20-26% girdeji gazanýaň.
(Diňe zakaz boýunça işläp bilýäň, öňünden plança manatlyk haryt almaly diýen şertimiz ýok. Öňünden töleg ýok).

Işi gowy öwreneňden soň:

Özüň ýaly aktiw işlejekleri saýlap topar döretmeli. Topar bolup ''bal'' ýygnasaň:
Öz liderlik ukybyň we biznes planyň bilen her ýeten derejäňe görä ýokary aýlyklar we gymmat baha sowgatlar berilýär.
Цена: 3 000

Men näme üçin online biznesi saýladym. Aýbölek Faberlic Turkmenistan Aşgabat online söwd

Город: Ашхабад/Ashgabad

Aýbölek Faberlik Aşgabat
+99361704962

Объявление не актуально

Другие объявления этого пользователя

Aýbölek Faberlic вакансии

3 000 Просмотры: 180

Aşgabat iş wakansiýa by Aýbölek Faberlic Türkmenistan

Просмотры: 175

Balyk ýagy Omega 3

Просмотры: 101

Ahal wakansiýalar by Aýbölek Faberlic Türkmenistan

Просмотры: 150

Saglygyňa zyýansyz horlandyrýan kapsula. 100% tebigy by Faberlic Saglyk

Просмотры: 208

Vip объявления

Скачать в Google Play маркете: "VTM - Рекламный Вест...

Просмотры: 14409