Bu seniň köp wagt bäri gözleýän ysyň MarsElle 50ml parfum Aýbölek Faberlic 3078 Faberlik


Просмотры: 135


Habarlaşmak üçin:
TEL / IMO: +99361704962
Aýbölek Faberlic Saglyk Aşgabat

Faberlic 3078 MarsElle 50ml atyry

Önüm hakda
Göwrümi: 50 ml.

MarsElle esasanam Faberlic üçin fransuz parfýumeri Delfine Lýobo tarapyndan döredildi.

Aroma ugry: bişen erigiň açyk gül buketi.

Otlanma açaryny açyň we gyzyl pyrtykal we gülgüne burçdan başlaň. Tizlik çägine ýetensoň, barbaris we bişen erigiň süýjüligi açylar. Pellehanadan geçip barýarkaňyz, deri bellikleri bilen çarçuwalanan süýji-ýakymly sandalyň sesini eşidersiňiz.

Olfaktor piramidasy:
Ýokarky bellikler: gyzyl mämişi, kepen, gülgüne burç.
Ýürek bellikleri: barbaris, jasemin, erik, şetdaly güli.
Esasy: sandal agajy, amber, tonka noýbasy, deri /

Möhleti gutarýan senesi: paketde görkezilen öndürilen senesinden 5 ýyl.
Bu seniň köp wagt bäri gözleýän ysyň MarsElle 50ml parfum Aýbölek Faberlic 3078 Faberlik

Город: Ашхабад/Ashgabad

+99361704962

Объявление не актуально

Другие объявления этого пользователя

Iç gatama dermany tebigy INŽILAKS 150ml Faberlic 15721 iç gatama keselleri näme etmeli iýmit siňdiriş ulgamy içege keseli iç gat

Просмотры: 170

Pul gazanmak tm

Просмотры: 367

Söwda edip nädip pul gazanyp bolýar

Просмотры: 213

Greçkaly ýassygyň näme aýratynlygy bar? Rahat uky sagdyn beden. Aýbölek Faberlic Saglyk

Просмотры: 195

iç gatamadan kösenýänler üçin tebigi melhem İnžilaks by Faberlik Saglyk Faberlic

240 Просмотры: 158

Vip объявления

Скачать в Google Play маркете: "VTM - Рекламный Вест...

Просмотры: 14798