Услуги Здоровье и красота

Doktor Edigeriň balzamy - beden üçin hemmetaraplaýyn bejeriji melhem. Aýbölek Faberlic 15802 Aşgabat Faberlik Türkmenistan


Просмотры: 76


Aýbölek Faberlic Saglyk
+99361704962

Önüm hakda

Agramy: 193 gr.

"Doktor Edigeriň balzamy" bedeni hemmetaraplaýyn goldamak we goramak üçin döredildi. Iň giň, köp taraply we täsirli effektler üçin birnäçe fitokompozisiýa esaslanýar.

Aleksandr Ediger, Wellnessy lmy ösüş müdiri:

“Döwrebap adam - işjeň, syýahat edýän, töweregindäki zatlar bilen aragatnaşyk saklaýan - hökmany suratda birnäçe umumy problema bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bular dowamly stres, ýygnanan ýadawlyk, köplenç aýakda göterilýän ýokançlyklar, sirkad ritmleriniň bozulmagy - iş, uky, iýmit.

Alymlar esasan bu zyýanly faktorlaryň nyşanyna öwrülýän beden ulgamlaryny kesgitlediler. Olar nerw, ýürek-damar (endotel we kapilýar gan akmasy) we immun (dowamly ýokanç prosesleriň ösüşi) ulgamlarydy. Bu garaýyş, Covidden soňky ullakan sindromyň döremegine sebäp bolan COVID-19 pandemiýasyndan soň aýratyn ähmiýete eýe boldy.

Balzamyzyň ösüşi, bu çylşyrymly toplum bilen baglanyşykly iň möhüm maksat nokatlaryny nyşana almak we köp sanly keseliň öňüni almak üçin güýçlendirmekdi. "

Immunomodulýator täsiri barCovidden soňky sindrom wagtynda bedeni dikeltmäge kömek edýärGan şekeriniň alyş-çalşyna oňyn täsir edýärDamar öýjüklerini dikeldýärBir gapda 30 porsiýa

Balzam 3 fitokompozisiýa esaslanýar.

Immunomodulýatorlar: güýçli antioksidantlar, ilkinji nobatda antosýaninler we polifenollar (konsentrirlenen alça şiresi, gök gül, çorba, acerola miweleri). Endotel öýjüklerinde metabolizm stabilizatorlary: ilkinji nobatda - kwseretin, rezerwatrol (gibiskus gülleriniň ekstraktlary (gibiskus), ýapon düwünleriniň kökleri, nar perikarp). Newrotrop täsiri we glýukoza çalşygyny durnuklaşdyrmak üçin komponentler: Gimnema sylvestre ýapraklarynyň ekstraktlary, Şisandra çinensis miweleri, gök çaý, oregano ösümligi (oregano), PP witamini.
Doktor Edigeriň balzamy - beden üçin hemmetaraplaýyn bejeriji melhem. Aýbölek Faberlic 15802 Aşgabat Faberlik Türkmenistan

Город: Ашхабад/Ashgabad

+99361704962

Объявление не актуально

Другие объявления этого пользователя

Ýakal we düwürtik yzlaryna garşy synagdan geçen bejeriji idegler. Aýbölek Faberlic 1140 agardyjy krem Expert

Просмотры: 87

Bagtly erkek duhi Uomo Felice Faberlic

320 Просмотры: 87

Bu şarikler Holodilnigiň içindäki ýakymsyz ysa garşy göreşýär. Aýbölek Faberlic Aşgabat Saglyk

Просмотры: 90

Greçkaly ýassygyň näme aýratynlygy bar? Rahat uky sagdyn beden. Aýbölek Faberlic Saglyk

Просмотры: 122

Içege keseli. Içege keselinden kösenýänleriň derdiniň dermany Probioful by Aýbölek Faberlic Aşgabat Saglyk Faberlik Türkmenistan

Просмотры: 102

Vip объявления

Скачать в Google Play маркете: "VTM - Рекламный Вест...

Просмотры: 13883