Услуги Здоровье и красота

8 element duhi by Aýbölek Faberlic Aşgabat Türkmenistan Faberlik sowgat


Просмотры: 75


Aýbölek Faberlic Türkmenistan
+99361704962

Gyz-gelinler, öýdeçi hanymlar, ýaş çagaly we dekreta çykan gelinler üçin Faberlikde online iş! Öýde telefonda işläp bolýan iş. Hem öýiň işlerini edip bilýäňiz, hem telefondan girip Faberlic de işläp pul gazanyp bilýäňiz. Wi-fi bilen telefonyňyz bar bolsa wagt ýitirmän habarlaşyň we sizem Faberlic bilen gazanmaga başlaň

Işimiz internetde online söwda görnüşinde başlap, her eden söwda eden harydyňdan 20-26% girdeji gazanýaň.
(Diňe zakaz boýunça işläp bilýäň, öňünden plança manatlyk haryt almaly diýen şertimiz ýok. Öňünden töleg ýok).

Işi gowy öwreneňden soň:

Özüň ýaly aktiw işlejekleri saýlap topar döretmeli. Topar bolup ''bal'' ýygnasaň:
Öz liderlik ukybyň we biznes planyň bilen her ýeten derejäňe görä ýokary aýlyklar we gymmat baha sowgatlar berilýär.
8 element duhi by Aýbölek Faberlic Aşgabat Türkmenistan Faberlik sowgat 8 element duhi by Aýbölek Faberlic Aşgabat Türkmenistan Faberlik sowgat

Город: Ашхабад/Ashgabad

Aýbölek Faberlic Aşgabat
+99361704962

Объявление не актуально

Другие объявления этого пользователя

Nakitka by Faberlic Aşgabat Saglyk

Просмотры: 84

İnternet arkaly pul gazanmak

Просмотры: 158

Tanyş boluň bular Felice-leriň maşgalasy. Nabor Faberlic 3210 sowgat duhiler

Просмотры: 92

Kerki şäheriniň ýaşaýjylaryny Faberlik kompanýasy işe çagyrýar. Faberlic Turkmenistan Offical Office

4 000 Просмотры: 71

8 ELEMENT bilen Öziñi buludyň üstünde duý! Oglan duhi parfýum parfum

Просмотры: 131

Vip объявления

Скачать в Google Play маркете: "VTM - Рекламный Вест...

Просмотры: 13680