2819 faberlic misselýar suwy hyaluronca aýbölek faberlik aşgabat saglyk türkmenistan


Просмотры: 122


2819 Faberlic Misselýar suwy HyaluronCa
Aýbölek Faberlik Aşgabat Saglyk Türkmenistan
Tel +99361704961

#aybolek #faberlic #asgabat #turkmenistan #saglyk #faberlik #turkmen #askabat

Önüm hakda
Agramy: 270 gr. , Göwrümi: 270 ml.

Çyglylygyň çeşmesi! Ýaşlyk çeşmesi!

HyaluronCa- gialuron turşusynyň we deriniň çuňlaşmagy üçin kalsiniň kadalaşdyryş täsiriniň doly spektri bolan seriýa.

Üç maddany ulanyp, güýçli deri gidrasiýa formulasyny döretdik: gialuron turşusy, kalsiý we K2 witamini.
Näme üçin olar? Gialuron turşusynyň we kalsiniň ýetmezçiligi bilen deri inçe bolýar. Bu maddalaryň ýetmezçiliginiň öwezini dolmak möhümdir. Olary has gowy siňdirmekleri üçin, K2 witamininiň üsti ýapyk. Kompozisiýany kislorod toplumy bilen dolduranymyzdan soň, ajaýyp täsir bilen innowasiýa önümlerini aldyk!

Gialuron kislotasy deriniň ähli gatlaklarynda derrew gidrasiýa we uzak wagtlap täsir edýär.
Kalsiý deri öýjüklerinde öz gialuron turşusynyň sintezine kömek edýär.
K2 witamini güýçli täsir edýär, gorag päsgelçiligini saklaýar.
NOVAFTEM-O2 toplumy deridäki kislorodyň mukdaryny köpeldýär we nemlendiriji toplumyň çuň gatlaklara eltilmegini üpjün edýär.
Misellýar suwy derini täsirli arassalaýar we mikrelleriň kömegi bilen ýüzden, gözlerden we dodaklardan makiýaupy ýuwaşlyk bilen aýyrýar. Gialuron kislotasy deriniň nemlenmegine kömek edýär.
2819 faberlic misselýar suwy hyaluronca aýbölek faberlik aşgabat saglyk türkmenistan

Город: Повсеместно

+99361704962

Объявление не актуально

Другие объявления этого пользователя

15791 фаберлик туркменистан смесь экстрактов артро форте aýbölek faberlik aşgabat saglyk

Просмотры: 137

Faberlik den super aksiýa

Просмотры: 106

Faberlic zima sowuk günlerde elimiziň ýüzümiziň derisini goramak üçin ýörite idegler ýakynlaryňyza sowgat etmek üçin gowja nabo

Просмотры: 109

3176 faberlic promenade zenanlar üçin ajaýyp duhy aýbölek faberlik aşgabat türkmenistan

Просмотры: 124

3256 faberlic don leon erkekler üçin atyr 100 ml aýbölek faberlik aşgabat turkmenistan tm

Просмотры: 124

Vip объявления

Скачать в Google Play маркете: "VTM - Рекламный Вест...

Просмотры: 14454