Sabelnikli balzam bogun bil oňurga boýun agyrylaryny ýeňletjek balzam faberlic 1282


Просмотры: 63


Aýbölek Faberlik Saglyk
+99361704962

Önüm hakda
Expert Pharma sabelnikly sürülýän balzam.
Agramy: 75 gr. , Göwrümi: 75 ml.

Öýüňizdäki ilkinji kömek enjamy üçin SOS-gural!

Balzamy sabelli sürtmek : sabelliň, adaty, çaý agajynyň efir ýagynyň ekstraktlary bilen täsirli formula deride ýerli ýylylyk täsir edýär. Güýçli fiziki işjeňlikden soň täsirli. Dartgynlylygy we rahatsyzlygy aýyrýar.

Arka we boýnuň, bogunlaryň we myşsalaryň trawmatiki däl agyrynyň azalmagyna goşant goşýar we stresiň ýokarlanmagy we iş "egilen". ýyladyş täsiri bar.

Howpsuzlyk çäreleri: Balzam ulananyňyzdan soň elleriňizi gowy ýuwuň. Balzamy gözüňize, burnuň, dodaklaryň we agzyň gyjyndyrmalaryndan gaça duruň. Eger tötänleýin dökülse, suw bilen ýuwuň.
Sabelnikli balzam bogun bil oňurga boýun agyrylaryny ýeňletjek balzam faberlic 1282Sabelnikli balzam bogun bil oňurga boýun agyrylaryny ýeňletjek balzam faberlic 1282

Город: Ашхабад/Ashgabad

+99361704962

Дата: 15.11.2023 г.

Другие объявления этого пользователя

Mary wakansiýalar by Aýbölek Faberlic Türkmenistan

Просмотры: 91

Kömür pasta. Saralan dişleri agartmak üçin kömürden ýasalan ýörite bejergi maksatly diş pasta. Göwrümi 75ml

Просмотры: 73

Nakitka by Faberlic Aşgabat Saglyk

Просмотры: 65

Içege keseli. Içege keselinden kösenýänleriň derdiniň dermany Probioful by Aýbölek Faberlic Aşgabat Saglyk Faberlik Türkmenistan

Просмотры: 79

Fitobalzam Inžilaks. Iç gatamadan kösenýäňmi? Klizmadan ýadadyňmy? Bu tebigy melhem seniň üçin. Aýbölek Faberlik Saglyk Faberlic

Просмотры: 63

Vip объявления

Скачать в Google Play маркете: "VTM - Рекламный Вест...

Просмотры: 13202