Работа Предлагаю работу / Help Needed

Söwda edip nädip pul gazanyp bolýar


Просмотры: 157


Aýbölek Faberlic Türkmenistan
+99361704962

Gyz-gelinler, öýdeçi hanymlar, ýaş çagaly we dekreta çykan gelinler üçin Faberlikde online iş! Öýde telefonda işläp bolýan iş. Hem öýiň işlerini edip bilýäňiz, hem telefondan girip Faberlic de işläp pul gazanyp bilýäňiz. Wi-fi bilen telefonyňyz bar bolsa wagt ýitirmän habarlaşyň we sizem Faberlic bilen gazanmaga başlaň

Işimiz internetde online söwda görnüşinde başlap, her eden söwda eden harydyňdan 20-26% girdeji gazanýaň.
(Diňe zakaz boýunça işläp bilýäň, öňünden plança manatlyk haryt almaly diýen şertimiz ýok. Öňünden töleg ýok).

Işi gowy öwreneňden soň:

Özüň ýaly aktiw işlejekleri saýlap topar döretmeli. Topar bolup ''bal'' ýygnasaň:
Öz liderlik ukybyň we biznes planyň bilen her ýeten derejäňe görä ýokary aýlyklar we gymmat baha sowgatlar berilýär.
Söwda edip nädip pul gazanyp bolýar

Город: Ашхабад/Ashgabad

Aýbölek Faberlic Aşgabat
+99361704962

Объявление не актуально

Другие объявления этого пользователя

3256 FABERLIC DON LEON erkekler üçin atyr, 100 ml Aýbölek Faberlik Aşgabat Turkmenistan Tm

Просмотры: 137

Öýümiz üçin ajaýyp sowgatlyk

Просмотры: 67

Balkan wakansiýalar by Aýbölek Faberlic Türkmenistan

Просмотры: 106

Pul gazanmak tm

Просмотры: 253

Derimizi gyş howasyndan goramagyň wagty geldi Zima by Aýbölek Faberlik

Просмотры: 77

Vip объявления

Скачать в Google Play маркете: "VTM - Рекламный Вест...

Просмотры: 13682