Работа Предлагаю работу / Help Needed

Lebap wakansiýalar by Aýbölek Faberlic Türkmenistan


Просмотры: 207


Gyz-gelinler üçin öýde hem öýüň işlerini edip hem-de Faberlikde işläp pul gazanmak, uly aýlyklara ýetmek üçin uly mümkinçilik:

Işimiz internetde online söwda görnüşinde başlap, her söwda eden harydyňdan 20-26% girdeji gazanýaň.
(Diňe zakaz boýunça işläp bilýäň, öňünden plança manatlyk haryt almaly diýen şertimiz ýok. Öňünden töleg ýok).

Işi gowy öwreneňden soň:

Özüň ýaly aktiw işlejekleri saýlap topar döretmeli. Topar bolup ''ball'' ýygnasaň:
Öz liderlik ukybyň we biznes planyň bilen her ýeten derejäňe görä ýokary aýlyklar we gymmat baha sowgatlar berilýär.

Biz başardyk, sizem başararsyňyz mähribanlar! Uly menziller hem ilkinji ädim bilen başlanýar. Sizem Aýbölek Faberlige goşulyp, uly ösüşleriňiz üçin ilkinji adimi ädiň!
Işi inçe syrlaryna çenli öwredýäris, okuw sapaklaryny geçip durýarys.

Habarlaşmak üçin:
Aýbölek Faberlic Türkmenistan
+99361704962

#aýbölek #aybolek #faberlic #türkmenistan #turkmenistan #oglan #gyz #biznes #faberliconline #faberlik #faberlicturkmenistan #saglyk #gozellik #gözellik #dermanhana #derman #asgabat #aşgabat #balkan #mary #lebap #dasoguz #ahal #faberlikturkmenistan #onlinesowda #pul #moda #fason #faberlictm #фаберлик #tiktok #instagram #duhi #parfum #parfýum #iş #wakansiýa #вакансии #işgär #aýlyk #boşişorunlar #isgargerek #işgerek #vk #ok #money #dollar #euro #manat #ruble #onlineshop
Lebap wakansiýalar by Aýbölek Faberlic TürkmenistanLebap wakansiýalar by Aýbölek Faberlic TürkmenistanLebap wakansiýalar by Aýbölek Faberlic TürkmenistanLebap wakansiýalar by Aýbölek Faberlic Türkmenistan

Город: Повсеместно

Aýbölek Faberlic Aşgabat
+99361704962

Объявление не актуально

Другие объявления этого пользователя

Ýüz derisini bejermegiň ALTYN standarty Bee Royal 24K Gold by Aýbölek Faberlic 1572 Faberlik Turkmenistan Aşgabat

Просмотры: 156

Faberlic 15763 "antiparazit toplumy" faberlic 15668 antiparasit melhem çaýy faberlic 15720 sitroactiw by aýbölek faberlik aşgab

Просмотры: 46

Aşgabat iş wakansiýa by Aýbölek Faberlic Türkmenistan

Просмотры: 199

Oglan duhib100ml

Просмотры: 83

Öý ücin ajaýyp sowgatlyk

Просмотры: 116

Vip объявления

Скачать в Google Play маркете: "VTM - Рекламный Вест...

Просмотры: 14797