Работа Предлагаю работу / Help Needed

Aşgabat iş wakansiýa by Aýbölek Faberlic Türkmenistan


Просмотры: 199


Aýbölek Faberlic Türkmenistan
Gyz-gelinler üçin öýde hem öýüň işlerini edip hem-de Faberlikde işläp pul gazanmak, uly aýlyklara ýetmek üçin uly mümkinçilik:

Işimiz internetde online söwda görnüşinde başlap, her söwda eden harydyňdan 20-26% girdeji gazanýaň.
(Diňe zakaz boýunça işläp bilýäň, öňünden plança manatlyk haryt almaly diýen şertimiz ýok. Öňünden töleg ýok).

Işi gowy öwreneňden soň:

Özüň ýaly aktiw işlejekleri saýlap topar döretmeli. Topar bolup ''ball'' ýygnasaň:
Öz liderlik ukybyň we biznes planyň bilen her ýeten derejäňe görä ýokary aýlyklar we gymmat baha sowgatlar berilýär.

Biz başardyk, sizem başararsyňyz mähribanlar! Uly menziller hem ilkinji ädim bilen başlanýar. Sizem Aýbölek Faberlige goşulyp, uly ösüşleriňiz üçin ilkinji adimi ädiň!
Işi inçe syrlaryna çenli öwredýäris, okuw sapaklaryny geçip durýarys.

Habarlaşmak üçin:
Aýbölek Faberlic Türkmenistan
+99361704962
Aşgabat iş wakansiýa by Aýbölek Faberlic TürkmenistanAşgabat iş wakansiýa by Aýbölek Faberlic TürkmenistanAşgabat iş wakansiýa by Aýbölek Faberlic Türkmenistan

Город: Ашхабад/Ashgabad

Aýbölek Faberlic Aşgabat
+99361704962

Объявление не актуально

Другие объявления этого пользователя

Saglygyňa zyýansyz horlandyrýan kapsula. 100% tebigy by Faberlic Saglyk

Просмотры: 250

Nakitka by Faberlic Aşgabat Saglyk

Просмотры: 137

Sabelnikli balzam bogun bil oňurga boýun agyrylaryny ýeňletjek balzam faberlic 1282

Просмотры: 134

Dünýäde her sekuntda 1 sany 8 element duhy satylýar

Просмотры: 159

Super 8 Element duhi Super Aksiýa iň meşhur parfýum howlugyň Faberlic 3202 Aşgabat

Просмотры: 226

Vip объявления

Скачать в Google Play маркете: "VTM - Рекламный Вест...

Просмотры: 14798