Работа Предлагаю работу / Help Needed

Aýbölek Faberlic вакансии


Просмотры: 197


Gyz-gelinler üçin öýde hem öýüň işlerini edip hem-de Faberlikde işläp pul gazanmak, uly aýlyklara ýetmek üçin uly mümkinçilik:

Işimiz internetde online söwda görnüşinde başlap, her söwda eden harydyňdan 20-26% girdeji gazanýaň.
(Diňe zakaz boýunça işläp bilýäň, öňünden plança manatlyk haryt almaly diýen şertimiz ýok. Öňünden töleg ýok).

Işi gowy öwreneňden soň:

Özüň ýaly aktiw işlejekleri saýlap topar döretmeli. Topar bolup ''ball'' ýygnasaň:
Öz liderlik ukybyň we biznes planyň bilen her ýeten derejäňe görä ýokary aýlyklar we gymmat baha sowgatlar berilýär.

Biz başardyk, sizem başararsyňyz mähribanlar! Uly menziller hem ilkinji ädim bilen başlanýar. Sizem Aýbölek Faberlige goşulyp, uly ösüşleriňiz üçin ilkinji adimi ädiň!
Işi inçe syrlaryna çenli öwredýäris, okuw sapaklaryny geçip durýarys.

Habarlaşmak üçin:
Aýbölek Faberlic Türkmenistan
+99361704962
Цена: 3 000

Aýbölek Faberlic вакансииAýbölek Faberlic вакансииAýbölek Faberlic вакансииAýbölek Faberlic вакансииAýbölek Faberlic вакансии

Город: Ашхабад/Ashgabad

Aýbölek Faberlic Aşgabat
+99361704962

Объявление не актуально

Другие объявления этого пользователя

Bu şarikler Holodilnigiň içindäki ýakymsyz ysa garşy göreşýär. Aýbölek Faberlic Aşgabat Saglyk

Просмотры: 125

Horlanmak üçin dermanlar saglyga zyýansyz bolup tebigy düzümli kapsula. Semizlik. Horlanmak isleýän. Semiz adam Faberlic Saglyk

Просмотры: 260

Senem üstünlige ýetmek üçin biziň Faberlic komandamyza goşul. Aýbölek Faberlik

3 500 Просмотры: 216

Kömür pasta. Saralan dişleri agartmak üçin kömürden ýasalan ýörite bejergi maksatly diş pasta. Göwrümi 75ml

Просмотры: 156

Ýylan zäherinden ýasalan balzam 50ml. By Aýbölek Faberlic 1359 Aşgabat Faberlik Saglyk

Просмотры: 170

Vip объявления

Скачать в Google Play маркете: "VTM - Рекламный Вест...

Просмотры: 14797