Ýürek-damar ulgamyna goldow Biologiki taýdan işjeň iýmit goşundysy "A, C, E witaminlerbilen dihidrokercetin" Artikul: 15790


Просмотры: 230


Aýbölek Faberlic Türkmenistan
+99361704962


Önüm hakda
Agramy: 24 gr., Göwrümi: 150 ml.

Biologiki taýdan işjeň iýmit goşundysy "A, C, E bilen Dihidroquercetin" bio elýeterli görnüşde deňagramly antioksidant toplumy, dihidrokercetiniň çeşmesi we iň möhüm A, C we E witaminleri bolup, işini kadalaşdyrýar. bedende redoks prosesleri.

Güýçli antioksidant täsiri bar
Cardürek-damar ulgamynyň işleýiş ýagdaýyny gowulaşdyrmaga, ýagny gan damarlarynyň sesini dikeltmäge, gan damarlarynyň diwarlaryny berkitmäge, ganyň lipid spektrini kadalaşdyrmaga we aterosklerotik plakalaryň ösüşini haýallatmaga kömek edýär.
Dem alyş ulgamyna we bronhlaryň ýagdaýyna oňaýly täsir edýär

Üzüm tohumy ýagy lipidleriň, şekerleriň we B witaminleriniň alyş-çalşyny kadalaşdyrýan linoleý kislotasynyň çeşmesidir. Öýjükden galyndy maddalarynyň çykarylmagyny çaltlaşdyrýar we oksidleýji stresden goramaga kömek edýär.

E witamini (tokoferol asetat) - güýçli antioksidant. Gyzyl gan öýjükleriniň öndürilmegine kömek edýär we öýjük membranalaryny erkin radikallaryň zeperlenmeginden goraýar.

A witamini (retinol palmitat) ýagda ereýän witamin. A witamine ösüş witamini diýilýär, sebäbi adamyň ösmegi we ösmegi üçin zerurdyr. Retinol, gözüň gyjyndyrmalarynyň, dem alyş we iýmit siňdiriş ulgamlarynyň we peşew ýollarynyň kadaly işlemegi üçin zerurdyr. Retinol, garramagy haýalladýan güýçli antioksidantdyr. "Gijeki körlige" we görüşiň gowşamagyna garşy çykýar, süňkleri, saçlary, derini, dişleri we diş etlerini güýçlendirýär.

Dihidrokercetin ýokary antioksidant işjeňlige we köp peýdaly häsiýetlere eýedir: çişme prosesleriniň intensiwligini peseldýär, ödemlere garşy täsir edýär, gan damarlaryny güýçlendirýär (kapilýarlary goşmak bilen) we mikrosirkulýasiýany gowulandyrýar.

Paketde agramy 790 mg bolan 30 kapsula bar
Ýürek-damar ulgamyna goldow Biologiki taýdan işjeň iýmit goşundysy "A, C, E witaminlerbilen dihidrokercetin" Artikul: 15790

Город: Ашхабад/Ashgabad

+99361704962

Объявление не актуально

Другие объявления этого пользователя

Dünýäde her sekuntda 1 sany 8 element duhy satylýar

Просмотры: 159

Arabskiý duhylarymyz. Yslary biri-biriniňkiden gowy

Просмотры: 147

Aýbölek Faberlic вакансии

3 000 Просмотры: 197

Iron Helat demir ýetmezçiligine we gan azlyga peýdaly. Aýbölek Faberlik 15803 Aşgabat Faberlic Türkmenistan

Просмотры: 234

Imodan pul gazanma by Aýbölek Faberlic Aşgabat Faberlik Turkmenistan

Просмотры: 301

Vip объявления

Скачать в Google Play маркете: "VTM - Рекламный Вест...

Просмотры: 14781